24 Januara, 2024

Federalno ministarstvo kulture i sporta počelo proces provođenja Plana integriteta

Nakon što je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine odobrila ažurirani Plan integriteta Federalnog ministarstva kulture i sporta, te ministrica Vlaisavljević donijela Odluku o provođenju Plana integriteta, počeo je proces njegove implementacije.

Na ovaj način, Federalno ministarstvo kulture i sporta nastoji implementirati preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za unapređenje funkcionisanja Ministarstva, te relevantne dokumente na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj procesa je unaprijediti integritet Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i integritet svih djelatnika i djelatnica Ministarstva.

Osoba zadužena za nadzor nad provođenjem procesa je Senad Hašić, djelatnik Federalnog ministarstva kulture i sporta.