3 Aprila, 2024

STRATEŠKA PLATFORMA Strategija za mlade Federacije Bosne i Hercegovine 2024 – 2027

Federalno ministarstvo kulture i sporta zaprimilo je Stratešku platformu Radne grupe za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine.

Shodno Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta pokreće javne konsultacije koje će trajati do 3. maja 2024. godine.

U prilogu su tekst Strategije i obrazac za javne konsultacije.

Popunjen Obrazac možete dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta putem e-maila: Hanadin.Basaric@fmks.gov.ba i Adnan.Bektic@fmks.gov.ba.

PREUZIMANJE: Strateška platforma Strategija za mlade Federacije BiH do 2027. godine

PREUZIMANJE: Obrazac javnih konsultacija