16 Maja, 2024

Poziv za prijavu na Simpozij Partnerstva za mlade u 2024. godini: Mladi, demokratija i klimatske promjene

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine informiralo je Federalno ministarstvo kulture i sporta o Pozivu zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope o prijavi učesnika na Simpozij Partnerstva za mlade u 2024. godini: Mladi, demokratija i klimatske promjene.

Simpozij će biti održan od 24. do 26. septembra u Evropskom centru za mlade u Strazburu. Na simpoziju će se raspravljati o trendovima učestvovanja mladih u klimatskoj pravdi, eko-anksioznosti i drugim klimatskim temama, odgovoru omladinskog sektora na klimatsku krizu i podršci koju bi mogli pružiti zahtjevima mladih.

Prijave su otvorene do 20. maja 2024. godine.

Više o danom programu možete naći na web stranici: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/symposium-2024

Prijave se popunjavaju online preko web stranice: http://forms.office.com/e/kwVwi9UbUE