16 svibnja, 2024

Poziv za prijavu na Simpozij Partnerstva za mlade u 2024. godini: Mladi, demokracija i klimatske promjene

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine informiralo je Federalno ministarstvo kulture i športa o Pozivu zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Europe o prijavi sudionika na Simpozij Partnerstva za mlade u 2024. godini: Mladi, demokracija i klimatske promjene.

Simpozij će biti održan od 24. do 26. rujna u Europskom centru za mlade u Strazburu. Na simpoziju će se raspravljati o trendovima sudjelovanja mladih u klimatskoj pravdi, eko-anksioznosti i drugim klimatskim temama, odgovoru omladinskog sektora na klimatsku krizu i potpori koju bi mogli pružiti zahtjevima mladih.

Prijave su otvorene do 20. svibnja 2024. godine.

Više o danom programu možete naći na mrežnoj stranici: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/symposium-2024

Prijave se popunjavaju online preko mrežne stranice: http://forms.office.com/e/kwVwi9UbUE