10 Oktobra, 2023

Pomoćnik ministrice Adis Salkić učestvovao na forumu “Youth Forum West Herzegovina”

Pomoćnik ministrice za mlade, Adis Salkić, učestvovao je na trodnevnom forumu ”Youth Forum West Herzegovina” koji je u organizaciji Ureda za evropske integracije Zapadnohercegovačkog kantona, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Austrijske razvojne agencije (ADA) i BH Resilience Initiative (BHRI) održan od 6. do 8. oktobra 2023. godine na Blidinju.

Tema Foruma bila je međusobno povezivanje mladih, jačanje saradnje sa predstavnicima svih nivoa vlasti i institucionalna saradnja u svjetlu procesa EU integracija.

Tokom izlaganja u okviru panela ”Institucionalna podrška za inicijative mladih” pomoćnik Salkić je naglasio da Federalno ministarstvo kulture i sporta gradi otvoren odnos prema svim omladinskim udruženjima u FBiH te očekuje da će se u narednom periodu ta saradnja intenzivirati. Ministarstvo se, istakao je, zalaže za partnerski odnos sa omladinskim organizacijama i mladima iz FBiH u cjelini, putem Vijeća mladih FBiH, kroz proces izrade Strategije za mlade u FBiH koji će početi do kraja ove godine.  Također, Salkić je zahvalio međunarodnim organizacijama u BiH koji programski i finansijski podržavaju projekte usmjerene na poboljšanje položaja mladih u BiH, a posebno je zahvalio Uredu za evropske integracije i resornom ministarstvu Vlade ZHK-a na organizaciji pomenutog događaja.