9 Novembra, 2023

Neum: Predstavnici Zavoda zavoda za zaštitu spomenika prisustvovali konferenciji “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine”

Konferencija „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ održana je u Neumu 26. i 27. 10. 2023. godine u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH.

Predavanja su, u četiri sesije, održali predavači iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Holandije i Švedske, a cilj konferencije bio je pregled i upoznavanje sa napretkom u polju IPP FBiH, prezentacija radova subjekata kao i razmjena mišljenja sudionika.

Zavod za zaštitu spomenika FBiH je počeo aktivnosti na pripremi podataka zavodskog Registra zaštićenih i evidentiranih dobara kulturno-historijskog naslijeđa kako bi se mogli prezentirati na Geoportalu IPP FBiH. Na taj način omogućit će se pronalaženje i pregled podataka što će doprinijeti i efikasnijoj zaštiti naslijeđa. Prva aktivnost je izrada akcionog plana na nivou institucije i poduzimanje mjera edukacije uposlenika u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Konferenciji Dani Infrastrukture prostornih podataka prvi put su prisustvovale uposlenice Zavoda, viša stručna saradnica za arheološko i graditeljsko naslijeđe, Azra Tunović i viša referentica za informaciono-dokumentacione poslove, Ornela Rezinović.