9 Novembra, 2023

UNESCO mreža – „Mjesta povijesti i pamćenja povezana s porobljavanjem i trgovinom robljem”

Od svog pokretanja 1994. godine, UNESCO-ov projekt „Rute porobljenih naroda: Otpor, sloboda i baština” pridonio je stvaranju znanja, razvoju pedagoških sadržaja i mjestima sjećanja na teme ropstva, njegovog ukidanja i otpora koji je ono stvorilo.

S tim u vezi, UNESCO je ustanovio novu mrežu pod nazivom „Mjesta povijesti i pamćenja povezana s porobljavanjem i trgovinom robljem”.

Kroz ovu međunarodnu mrežu UNESCO ima za cilj borbu protiv rasizma i rasne diskriminacije tamo gdje se oni isprepliću s drugim oblicima isključivanja, promicanje materijalne (mjesta sjećanja) i nematerijalne baštine proizašle iz kulturnog otpora ropstvu diljem svijeta, integriranje perspektive rodne ravnopravnosti prikazujući ulogu žena u povijesti ropstva, razvijanje izgradnje kapaciteta za dobrobit lokalnih zajednica i stručnjaka koji rade na upravljanju i promicanju baštine i muzeja.

Aplikacijski formular za pristup mreži može se naći na web stranici:

https://www.unesco.org/en/routes-enslaved-peoples.

Za dodatne informacije obratiti se na SHSREP@unesco.org.