9 Novembra, 2023

Ministrica Vlaisavljević potpisala Ugovore o dodjeli sredstava iz kapitalnih trasfera s predstavnicima Grada Bihaća, Grada Cazina i Općine Bosanski Petrovac

Ministrica Sanja Vlaisavljević potpisala je danas Ugovore o dodjeli sredstava iz kapitalnih transfera sa gradonačelnikom Grada Bihaća Elvedinom Sedićem, načelnikom Općine Bosanski Petrovac, Mahmutom Jukićem i predstavnikom Grada Cazina Suadom Rošićem.

Federalno ministarstvo kulture i sporta sufinansirat će projekat „Izgradnje pozorišne sale i rekonstrukciju Kulturnog centra Bihać“, u iznosu od 600.000 KM, projekat „Obnove dvorca Lothara von Berksa u sastavu nacionalnog spomenika Stari Grad Ostrožac“ sa 750.000 KM i rad JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac.

Sredstva za ovu namjenu odobrena su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovina za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23), te usvojena Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“.