18 Maja, 2023

Mirela Milićević Šečić u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta na sastanku Radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u srijedu,17. 5. 2023. godine, održan je Drugi sastanak Radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026.

U skladu sa Programom rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, u kojem je planirana izrada novog Akcionog plana, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine formiralo je Radnu grupu koja treba da sačini prijedlog.

Radnu grupu čine predstavnici svih ministarstava kulture u Bosni Hercegovini. Jučerašnjem sastanku prisustvovala je predstavnica Federalnog ministarstva kulture i sporta, Mirela Milićević Šečić.

Sastanak je bio prilika da se još jednom podcrta važnost rada na donošenju strateških dokumenata koji su, prije svega, neophodni nosiocima kulturnih projekata koji apliciraju za sredstva iz međunarodnih fondova. Na brojnim međunarodnim konkursima od aplikanata se zahtijeva da projekti predloženi za podršku budu usklađeni sa strateškim dokumentima zemlje iz koje dolaze.

S ciljem da se omogući nosiocima projekata u oblasti kulture dostupnost sredstvima podrške iz međunarodnih fondova organiziran je rad na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026.

Podršku ovim aktivnostima daje Ured UNESCO-a u Sarajevu.