18 Maja, 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Zaštitna arheološka istraživanja na Koridoru Vc za dionicu Putnikovo brdo Medakovo