18 svibnja, 2023

Mirela Milićević Šečić u ime Federalnog ministarstva kulture i športa na sastanku Radne skupine za izradu prijedloga Akcijskog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023.–2026.

U organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u srijedu, 17. svibnja 2023. godine, održan je Drugi sastanak Radne skupine za izradu prijedloga Akcijskog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023.– 2026.

Sukladno s Programu rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, u kojem je planirana izrada novog Akcijskog plana, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine formiralo je Radnu skupinu koja treba da sačiniti prijedlog.

Radnu skupinu čine predstavnici svih ministarstava kulture u Bosni Hercegovini. Jučerašnjem sastanku nazočila je predstavnica Federalnog ministarstva kulture i športa, Mirela Milićević Šečić.

Sastanak je bio prigoda da se još jednom podcrta značaj rada na donošenju strateških dokumenata koji su, prije svega, neophodni nositeljima kulturnih projekata koji apliciraju za sredstva iz međunarodnih fondova. Na brojnim međunarodnim natječajima od aplikanata se zahtijeva da projekti predloženi za potporu budu usklađeni sa strateškim dokumentima zemlje iz koje dolaze.

S ciljem da se nositeljima projekata u oblasti kulture omogući dostupnost sredstava potpore iz međunarodnih fondova, organiziran je rad na izradi Akcijskog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023.–2026.

Potporu ovim aktivnostima daje Ured UNESCO-a u Sarajevu.