16 Decembra, 2023

Ministrica Sanja Vlaisavljević u prostorijama Delegacije EU-a učestvovala na prvom sastanku posvećenom rekonstrukciji Počitelja

U prostorijama Delegacije EU-a, na poziv ambasadora/specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH, Johanna Sattlera, organizovan je inicijalni sastanak sa namjerom pokretanja inicijative za obnovu Počitelja/Grad Čapljina. Obzirom da je Počitelj proglašen nacionalnim spomenikom, na sastanku su prisustvovale najvažnije i najodgovornije institucije i pojedinci u skladu sa propisanim nadležnostima, a riječ je o Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnom ministarstvu kulture i sporta sa federalnom upravnom organizacijom u svom sastavu, Zavodom za zaštitu spomenika, te Gradom Čapljina.

Na ministarskom sastanku, kome je domaćin bio ambasador Johann Sattler, aktivno su sudjelovali ministrice Nasiha Pozder i Sanja Vlaisavljević, ministar Željko Nedić sa saradnicima, direktor Zavoda za zaštitu spomenika, Robert Stergar, gradonačelnik Grada Čapljine, Smiljan Vidić, Petar Kraljević, Sanja Stanojević, Karel Lizerot iz EBRD-a, Manuela Nessl, EIB, Sandrine Friscia.

Nakon otvorenog razgovora označeni su problemi i izneseni prijedlozi za njihovo rješenje.

Na sastanku je apostrofirana važnost jasnog i koordiniranog pristupa koji bi trebao doprinijeti održivom upravljanju i razvoju Počitelja i njegove promocije kao vrhunske turističke destinacije u BiH.

Ministrica Vlaisavljević je tokom sastanka naglasila da ideju rekonstrukcije Počitelja ne treba gledati sa aspekta mogućih problema nego kao projekat u kojem jasno mora biti postavljen strateški cilj, definisane aktivnosti i nosioci aktivnosti, čime bi se a priori izbjegla konfuzija u vezi sa nadležnostima o čemu se mnogo govorilo tokom diskusije.

Ministrica je dodala: „Projektu Počitelj može se pristupiti na isti način kao i kada se tvrdi da napredak Bosne i Hercegovine ometa njezin Ustav, kao što se može i treba pristupiti na posve pozitivan način te kao i iz Ustava, kada se ima dobre volje i odlučnosti, tako i iz ideje o rekonstrukciji Počitelja pokušati iscrpsti maksimum pozitivnih mogućnosti i vrijednosti. Sve zavisi od nas koji smo spremni jasno postaviti naše ciljeve i definisati neophodne aktivnosti.“

Nakon plodne diskusije zaključeno je da svako, iz svog aspekta rada, definiše planove i dinamiku aktivnosti koji bi omogućili realizaciju projekta.

Povjerenje za organizaciju narednog sastanka dano je Federalnom ministarstvu kulture i sporta krajem drugog mjeseca naredne godine na kojemu će biti prezentovani prijedlozi akcionog plana za rekonstrukciju Počitelja prema kojemu bi bili utvrđeni zadaci i odgovornosti.