18 Decembra, 2023

Neum: Uposlenici Zavoda zavoda za zaštitu spomenika učestvovali u javnim konsultacijama na izradi prve Komunikacijske strategije Zavoda i Programa rada 2024. – 2026. godine

Uposlenici Zavoda za zaštitu spomenika FBiH u periodu od 7. do 10.12. 2023. godine učestvovali su u javnim konsultacijama u Neumu koje su organizirane u okviru projekta „Doprinos mreža organizacija civilnog društva unapređenju kulturnog nasljeđa u BiH” koji finansira Evropska unija. Implementatori projekta su Asocijacija za interkulturalne aktivnosti i spašavanje naslijeđa (Sarajevo), Fondacija Lokalne Demokratije (Sarajevo), Udruženje građana “DON” (Prijedor) i UG “Tolerancijom protiv različitosti ToPeeR” (Doboj).

Javne konsultacije su doprinijele kvalitetnijem kreiranju Komunikacijske strategije Zavoda te definiranju radnih ciljeva i vizije za period 2024. – 2026. godina. Sastanci su, osim navedenog, imali za cilj definiranje načina ponovnog povezivanja kao i dogovor za buduću saradnju kako u projektima tako i na kreiranju godišnjaka Zavoda „Naše starine“.

Komunikacijska strategija Zavoda definira opšti i specifične strateške ciljeve koje će biti moguće ostvariti, između ostalog i strateškim planiranjem komunikacijskih aktivnosti čija će realizacija imati za rezultat povećanu vidljivost Zavoda. Izrada i implementacija komunikacijske strategije jedna je od programskih aktivnosti koja će biti definirana Programom rada Zavoda 2024-2026 čija implementacija počinje početkom 2024. godine.