18 Decembra, 2023

Stručni savjetnik Nusret Čolo na promociji knjige „Hercegovački sandžak u 17. stoljeću”

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je promocija knjige „Hercegovački sandžak u 17. stoljeću” autora dr. Sedada Bešlije, direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, koja je održana u svečanoj sali Rektorata u srijedu, 14. 12. 2023. godine.

Promociju knjige je uz pozdravne riječi dobrodošlice otvorila dr. Hana Younis naučna radnica u Institutu za historiju, koja je prezentovala osnovne informacije o knjizi, njenoj vrijednosti i naučnoj metodologiji koja je korištena u radu ovog naučnog djela. Emeritus dr. Enes Pelidija jedan od promotora je govorio o važnosti ove knjige s obzirom na to da je veoma mali broj knjiga i radova koji tretiraju Hercegovački sandžak u 17. vijeku, te kazao da je ova knjiga tematski koncipirana da pojasni vojno-administrativni sistem, te suodnose i diplomaciju Osmanlija sa Habsburškom monarhijom i Dubrovačkom Republikom. Potom je o vrijednosti knjige „Hercegovački sandžak u 17. stoljeću” govorila promotorica dr. Velida Mataradžija, asistentica za Islamsku civilizaciju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koja je naglasila da je knjiga projecirana da prikaže kulturne, ekonomsko-privredne i administrativne prilike u Hercegovačkom sandžaku, a posebno je akcentirala da knjiga po prvi put nauci nudi stotinu i sedam promjena na stolici hercegovačkih sandžakbegova, te da su prilikom pisanja knjige korišteni relevantni izvori kako istočne, tako i zapadne provenijencije kao što su: Osmanski arhiv u Istanbulu, arhiv u Veneciji i Dubrovački arhiv. O knjizi je na kraju pričao i sam autor dr. Sedad Bešlija, bolje rečeno o izazovima sa kojima se suočavao prilikom pisanja ove vrijedne naučne studije.

Promociji knjige „Hercegovački sandžak u 17. stoljeću”, osim rektora Univerziteta u Sarajevu gospodina dr. Rifata Škrijelja prisustvovali su razni naučnici iz domena historije i osmanistike, te Nusret  Čolo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Projekat i štampanje knjige podržan je od strane raznih institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine.