8 rujna, 2023

Za sufinanciranje rada Javnog poduzeća Filmski Centar Sarajevo 200.000 KM

Za sufinanciranje rada Javnog poduzeća Filmski Centar Sarajevo bit će izdvojeno 200.000 KM, odlučeno je na 13. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, organiziranoj 7. 9. 2023. godine.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije javnim poduzećima – Sufinanciranje rada Javnog poduzeća Filmski Centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“ Federalnog ministarstva kulture i športa utvrđen u Proračunu FBiH za 2023. godinu.

Sredstva se odobravaju u svrhu subvencioniranja Javnog poduzeća Filmski Centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti sukladno općim i posebnim kriterijima.

S korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo kulture i športa zaključit će ugovor o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava, koja će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Korisnik je obvezan realizirati program/projekt u predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31. 12. 2023. godine. Također, korisnik je obvezan dostaviti Ministarstvu izvješće s kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

Federalno ministarstvo kulture i športa vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na temelju dostavljenih izvješća, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog poduzeća.