5 rujna, 2023

VAŽNA OBAVIJEST za aplikante na natječaje za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinanciranja filmskih projekata za 2023. godinu i za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinanciranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu

Obavještavaju se aplikanti na natječaje Fondacije za kinematografiju da je Vlada Federacije BiH dana 24. kolovoza 2023. godine usvojila Odluku o poništavanju Odluke Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinanciranja filmskih projekata 2023. godinu i Odluku o poništavanju Odluke Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju po provedenom Javnom pozivu za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinanciranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu.

Odluka 1, 24.8.2023

Odluka 2, 24.8.2023

Neodloživost izvršenja odluka Vlade Federacije BiH definirana je aktom broj 03-30-974-1/2023 od 1. 9. 2023. godine.

Urgencija premijera, 1.9.2023