9 svibnja, 2024

VAŽNA INFORMACIJA: Dodatna pojašnjenja aplikantima za podnošenje prijava na Javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine temeljem naknada za priređivanje igara na sreću

Dodatna pojašnjenja aplikantima za podnošenje prijava na Javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine temeljem naknada za priređivanje igara na sreću:

– Udruge građana i humanitarne organizacije registrirane u 2024. godini nemaju pravo apliciranja;

– Dokaz da odgovorno lice korisnika sredstava nije osuđivano za kaznena djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa – Uvjerenje iz MUP-a (original ili preslik ovjeren u općini ili notarskom uredu) ne smije biti starije od šest mjeseci;

-U Naputku korisnicima o numeriranju dokumentacije pod rednim brojem 13. Prihvaćena izvješća iz ranijeg razdoblja za dodijeljena sredstva sukladno ovoj Uredbi mogu se dostaviti potvrde organa uprave, Obrazac Povjerenstva za  nadzor nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava ostvarenih temeljem naknada za priređivanje igara na sreću ili preslik maila odgovornog djelatnika Ministarstva u kojem se nalazi obavijest o prihvaćanju izvješća.

– Sredstva će biti dodijeljena u rasponu od:

4.000,00 KM do 15.000,00 KM za oblast „Promoviranje kulture“,

4.000,00 KM do 20.000,00 KM za oblast „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog športa s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute športske rezultate“.