9 Maja, 2024

VAŽNA INFORMACIJA: Dodatna pojašnjenja aplikantima za podnošenje prijava na Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine temeljem naknada za priređivanje igara na sreću:

Dodatna pojašnjenja aplikantima za podnošenje prijava na Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine temeljem naknada za priređivanje igara na sreću:

– Udruženja građana i humanitarne organizacije registrovane u 2024. godini nemaju pravo apliciranja;

– Dokaz da odgovorno lice korisnika sredstava nije osuđivano za kaznena djela, osim za krivična djela iz oblasti saobraćaja – Uvjerenje iz MUP-a (original ili ovjerena kopija u općini ili notarskom uredu) ne smije biti starije od šest mjeseci;

-U Naputku korisnicima o numerisanju dokumentacije pod rednim brojem 13. Prihvaćeni izvještaji iz ranijeg perioda za dodijeljena sredstva u skladu sa ovom Uredbom mogu se dostaviti potvrde organa uprave, Obrazac Komisije za  nadzor nad namjenskim utroškom odobrenih sredstava ostvarenih temeljem naknada za priređivanje igara na sreću ili kopija maila odgovornog službenika Ministarstva u kojem se nalazi obavještenje o prihvaćanju izvještaja.

– Sredstva će biti dodijeljena u rasponu od:

4.000,00 KM do 15.000,00 KM za oblast „Promovisanje kulture“,

4.000,00 KM do 20.000,00 KM za oblast „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.