2 studenoga, 2023

Strategija za mlade FBiH: Usaglašavanje aktivnosti Ministarstva i Federalnog zavoda za programiranje razvoja

Pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade, Adis Salkić sastao se 1. 11. 2023. godine sa vršiteljem dužnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Nijazom Avdukićem.

Tema sastanka bila je usaglašavanje aktivnosti i obveza u procesu izrade Strategije za mlade Federacije BiH čiji je nosilac Federalno ministarstvo kulture i športa, a aktivan sudionik će biti i Federalni zavod za programiranje razvoja.

Dogovoreno je da će se u narednom razdoblju održati sastanak predstavnika ove dvije institucije sa Vijećem mladih FBiH i Institutom za razvoj mladih ”Kult” kako bi se na vrijeme utvrdile sve neophodne aktivnosti koje su zakonski propisane u procesu izrade navedene Strategije.