21 rujna, 2023

Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura u Federalnom ministarstvu kulture i sporta