12 lipnja, 2023

Poziv Vijeću Europe za sklapanje partnerstava sa lokalnim vlastima s ciljem provedbe Preporuke Enter! o pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u svezi s pozivom Vijeća Europe za sklapanje partnerstava sa lokalnim vlastima s ciljem provedbe Preporuke Enter! o pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima.

Odjel za mlade Vijeća Europe podstiče i podržava lokalne vlasti da osmisle i uspostave specifične aktivnosti za pružanje potpore pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima kroz politike, programe ili projekte koji imaju za cilj pružanje ili poboljšanje pristupa mladih javnim uslugama prilagođenim mladima i druge mjere u oblasti obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja i izbora profesije, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, informiranja i savjetovanja, športa, slobodnog vremena i kulture.

Mjere potpore su pružanje pomoći i suradnja Vijeća Europe na zahtjev, što znači da će Vijeće Europe po prijemu izražavanja interesa procjeniti vrstu potpore, stručnosti i suradnje koja se može planirati sa partnerskom jedinicom lokalne vlasti. Zahtjev ili izražavanje interesa mogu podnijeti lokalne vlasti ili njihovi partneri (npr. omladinski centri, omladinske organizacije…).

Više informacija o istom može se također naći na Portalu za mlade Vijeća Europe:  https://www.coe.int/en/web/enter/partnerships-with-local-authorities

Rok za dostavljanje prijava je 22. lipanj 2023. godine do 23:59h.