12 Juna, 2023

Poziv Vijeću Evrope za sklapanje partnerstava sa lokalnim vlastima s ciljem provedbe Preporuke Enter! o pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom Vijeća Evrope za sklapanje partnerstava sa lokalnim vlastima s ciljem provedbe Preporuke Enter! o pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima.

Odjel za mlade Vijeća Evrope podstiče i podržava lokalne vlasti da osmisle i uspostave specifične aktivnosti za pružanje podrške pristupu mladih ljudi iz ugroženih sredina socijalnim pravima kroz politike, programe ili projekte koji imaju za cilj pružanje ili poboljšanje pristupa mladih javnim uslugama prilagođenim mladima i druge mjere u oblasti obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja i izbora profesije, zdravstva, stambenog zbrinjavanja, informisanja i savjetovanja, sporta, slobodnog vremena i kulture.

Mjere podrške su pružanje pomoći i saradnja Vijeća Evrope na zahtjev, što znači da će Vijeće Evrope po prijemu izražavanja interesa procjeniti vrstu podrške, stručnosti i saradnje koja se može planirati sa partnerskom jedinicom lokalne vlasti. Zahtjev ili izražavanje interesa mogu podnijeti lokalne vlasti ili njihovi partneri (npr. omladinski centri, omladinske organizacije…).

Više informacija o istom može se također naći na Portalu za mlade Vijeća Evrope:  https://www.coe.int/en/web/enter/partnerships-with-local-authorities

Rok za dostavljanje prijava je 22. juni 2023. godine do 23:59h.