31 listopada, 2023

Pomoćnik ministrice za mlade Adis Salkić sudjelovao na Forumu Ministarstva civilnih poslova BiH i međunarodnih partnerskih organizacija

Jučer je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održan Forum Ministarstva civilnih poslova BiH sa međunarodnim partnerskim organizacijama uključenim u aktivnosti koje su vezane za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.

Sastanku je u ime Federalnog ministarstva kulture i športa prisustvovao Adis Salkić, pomoćnik ministrice, koji se obratio u okviru teme Pregled trenutnih i budućih aktivnosti u omladinskom sektoru u BiH i mogućnosti unapređenja saradnje.

U obraćanju Salkić je istakao da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za mlade Federacije BiH, te da će Federalno ministarstvo kulture i športa biti nosilac ovog procesa. Izrazio je otvorenost Ministarstva za suradnju sa svim zainteresiranim akterima i informirao prisutne da su već u ovaj proces uključeni Vijeće mladih Federacije BiH i Institut za razvoj mladih ”Kult”. Njihovim uključivanjem osigurana je stručno-konzultantska potpora cijelom procesu i uspostavljeno partnerstvo s omladinskim organizacijama.

Federalno ministarstvo kulture i športa nastojat će na adekvatan način uključiti sve relevantne institucije različitih razina vlasti, omladinske organizacije i one koje se bave pitanjima mladih, kako bi mjere sadržane u strategiji bile adekvatne i kako bi polučile željene rezultate. Ishodište u izradi ovog dokumenta biće stavovi mladih o njihovim problemima, potrebama i prijedlozima rješenja koja bi doprinijela stvaranju boljeg ambijenta za život i razvoj mladih u FBiH te je predviđeno njihovo učešće tijekom cjelokupnog procesa.