13 studenoga, 2023

Panel diskusija u Federalnom ministarstvu kulture i športa: “Murali i grafiti – zidno slikarstvo ili otpor normama”

Udruga građana “Obojena Klapa”, u okviru programa obilježavanja “Dana europskog naslijeđa 2023”, a uz potporu Federalnog ministarstva kulture i športa i Zavoda za zaštitu spomenika, organizuje panel diskusiju o temi „Murali i grafiti – zidno slikarstvo ili otpor normama“ u srijedu, 15.11.2023. godine u 12.00 sati u Ministarstvu kulture i športa na adresi Obala Maka Dizdara 2.

Tema panel diskusije su murali i grafiti: pojmovi i definicije, utjecaji na dobra kulturno – povijesne baštine, postojeća zakonska regulativa za odobrenja i stručna mišljenja za murale ili mjere kažnjavanja za ispisivanje grafita. Diskutovat će se o djelovanju i mjerama koje obuhvataju edukaciju, prevenciju i mjere kažnjavanja. Cilj panel diskusije je da se definiraju konkretne aktivnosti institucija, organizacija i građana kako bi se očuvala baština grada u kojoj bi bilo prostora za murale pa i za grafite.