9 svibnja, 2024

Održana edukacija „Upravljanje prijektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“

U organizaciji Direkcije za europske integracije 7 i 8. svibnja 2024. godine održana je edukacija „Upravljanje prijektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije“.

Prvog dana edukacije, predavačica Maja Perić upoznala je sudionike s ulogom programa i projekata kao instrumenata za implementiranje politika u upravi BiH te sa samim procesom upravljanja projektnim ciklusom, uključujući izradu Problemskog stabla i Logičkog stabla cilja.

Drugi dan edukacije bio je posvećen praktičnom radu. Predavačica Zada Muminagić upoznala je polaznike s izradom Logičke matrice, Akcionog dokumenta (AD), Opisa projektnog zadatka (ToR) i projektnog proračuna.

Navedena edukacija imala je za cilj upoznavanje učesnika s programom IPA III, koji predstavlja potporu kandidatima u provođenju reformskih procesa koji su postavljeni kao prioriteti kroz strateške dokumente.

Također, naglašeno je da Bosna i Hercegovina ima Strateški odgovor (SR), odnosno, višegodišnji planski dokument koji predstavlja odgovor Bosne i Hercegovine na IPA III programski dokument (prijedloge za sufinanciranje kroz IPU), a koji će se revidirati 2025. godine.

U obuci je ispred Federalnog ministarstva kulture i športa sudjelovala Bjanka Alajbegović, koordinatorica za europske integracije.