24 svibnja, 2024

Neum: Pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade, Adis Salkić na Četvrtom radnom sastanku Platforme za suradnju parlamentarki i parlamentaraca pod nazivom “Glas djece bez roditeljskog staranja”

U organizaciji SOS Dječijih sela u BiH u Neumu je od 19. do 21. 5. 2024. godine, organiziran Četvrti radni sastanak Platforme za suradnju parlamentarki i parlamentaraca pod nazivom “Glas djece bez roditeljskog staranja” na kojem je sudjelovao Adis Salkić, pomoćnik ministrice u Sektoru za mlade.  Tema sastanka bila je unaprjeđenje položaja mladih tijekom kojega je pomoćnik Salkić predstavio proces i sadržaj radnog dokumenta Strategije za mlade Federacije BiH te o detaljima infromirao članice i članove oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Prilikom otvaranja sastanka Salkić je naglasio da se izrada prve Strategije za mlade Federacije BiH nalazi u završnoj fazi te da predstavlja jedan od temeljnih dokumenata kojim se osnažuje razvoj ljudskog kapitala u Federaciji BiH kao osnovnog čimbenika ekonomskog, društvenog i humanog razvoja Federacije BiH.

 Uz pomoćnika Salkića, u prezentaciji radnog teksta Strategije za mlade Federacije BiH sudjelovali su i predstavnica partnerske organizacije Vijeća mladih FBiH Irma Rešidović i Jasmina Banjalučkić, stručna konzultantica iz Instituta za razvoj mladih KULT.

SOS Dječija sela u BiH uspostavila su krajem 2022. godine neformalnu grupu Platforma za suradnju parlamentaraca i parlamentarki Federacije BiH pod nazivom „Glas djece bez roditeljskog staranja“ koja ima cilj pružiti potporu donositeljima odluka na federalnoj razini za unaprjeđenje pravnih okvira koji se odnose na prava i položaj djece bez roditeljskog staranja, djece koja su u riziku od razdvajanja od svojih obitelji, mladih koji napuštaju alternativnu skrb i socijalno ugroženih obitelji s djecom u lokalnim sredinama. Platforma nudi stručnu potporu  pri izradi prijedloga i inicijativa za Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u oblastima socijalne i dječije zaštite, a djeluje kroz organizirane kvartalne sastanke te razmjenu informacija, stručnih materijala, prezentacija i pomoći pri izradi inicijativa. Platformu čini preko 30% ukupnog broja zastupnika i delegata Parlamenta FBiH i do sada su uputiti 11 inicijativa u ime oba doma Parlamenta Federacije BiH koje su doprinijele ubrzanju procesa kroz upućivanje zakona u parlamentarnu proceduru, finalizaciju i usvajanje strategija i zakona.