31 kolovoza, 2023

Multikulturna manifestacija “Windows to the World”, potpora organizaciji izložbe u Veleposlanstvu BiH u Kanberi

U organizaciji vlasti glavnog grada Australije, svake druge godine u Kanberi se organizira multikulturalna manifestacija “Windows to the World”, u okviru koje se održavaju i Dani otvorenih vrata na kojima se predstavljaju veleposlanstva i diplomatske misije.

Dan otvorenih vrata Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Australiji održat će se 22. listopada 2023. godine, u suradnji s klubovima i udrugama bosanskohercegovačkog iseljeništva. Ove godine planirana je izložba o prirodnim i kulturno-povijesnim  znamenitostima Bosne i Hercegovine te se s ciljem organiziranja izložbe pozivaju nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da dostave materijale u digitalnom formatu s informacijama koje sadrže naziv i podatke o lokalitetu, ime fotografa i suglasnost za korištenje fotografija u gore navedenu svrhu.

Materijali se, uz službeni dopis, mogu dostaviti do 25. rujna 2023. godine na e-mail adresu: jelena.dzomba@mcp.gov.ba