31 Augusta, 2023

Multikulturna manifestacija “Windows to the World”, podrška organizaciji izložbe u Ambasadi BiH u Kanberi

U organizaciji vlasti glavnog grada Australije, svake druge godine u Kanberi se organizira multikulturalna manifestacija “Windows to the World”, u okviru koje se održavaju i Dani otvorenih vrata na kojima se predstavljaju ambasade i diplomatske misije.

Dan otvorenih vrata Ambasade Bosne i Hercegovine u Australiji održat će se 22. oktobra 2023. godine, u saradnji sa klubovima i udruženjima bosanskohercegovačke dijaspore. Ove godine planirana je izložba o prirodnim i kulturno-historijskim znamenitostima Bosne i Hercegovine te se sa ciljem organizovanja izložbe pozivaju nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da dostave materijale u digitalnom formatu sa informacijama koje sadrže naziv i podatke o lokalitetu, ime fotografa i saglasnost za korištenje fotografija u gore navedenu svrhu.

Materijali se, uz zvanični dopis, mogu dostaviti do 25. septembra 2023. godine na e-mail adresu: jelena.dzomba@mcp.gov.ba