11 prosinca, 2023

Ministarstvo: Sastanak ministrice Vlaisavljević sa predstavnicima Koordinacionog tijela Zaslužnih sportista BiH

Danas je u prostorijama Ministarstva upriličen sastanak ministrice Sanje Vlaisavljević i pomoćnika za šport Adnana Džinde sa predstavnicima Koordinacionog tijela Zaslužnih šprtaša Bosne i Hercegovine Vesnom Bajkušom, Zlatanom Saračevićem i Nevzetom Alićem.

Tema sastanka bila je rješavanje statusa Zaslužnih športaša u Federaciji BiH. S ciljem rješavanja statusa Zaslužnih športaša u Federaciji BiH podnesen je Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim športašima u Federaciji BiH.

Nacrt zakona je usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, ali nažalost, u Domu naroda Federacije BiH još uvijek nije.

Ministrica Vlaisavljević i pomoćnik Džindo smatraju da je neophodno da Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine što prije usvoji Zakon o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim športašima u Federaciji BiH kao nagradu za postignute vrhunske rezultate.