10 kolovoza, 2023

Međunarodni konkurs za djecu i mlade ,,STRIP – KAIŠ 2023”

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavlilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta informaciju o pozivu za Međunarodni konkurs za djecu i mlade ,,STRIP – KAIŠ 2023”, koji će biti održan u Dječijem kulturnom centru u Beogradu.

Za učešće na navedenom konkursu pozivaju se pojedinci, škole, dječiji likovni ateljei, dječiji kulturni centri i slične ustanove sa radovima autora starosne dobi od 5 do 18 godina. Izbor teme je slobodan. Tehnika rada je slobodna.

 Potrebno je ispuniti formu stripa – kaiša. Radovi ne smiju biti opremljeni niti uramljeni. Forma radova ne smije biti veća od 420 x 297 i induvidulani učesnici mogu poslati do tri rada u različitim likovnim tehnikama, a ustanove i asocijacije do 30 radova različitih autora.

Radovi moraju biti orginalni i rađeni samostalno, nastali u 2022. ili 2023. godini.

Prispjeli radovi se neće vraćati.

Rok za dostavljanje radova je 19. novembar 2023. godine.

 

Radove slati na adresu:

Dečiji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11 000 Beograd, Republika Srbija

Sa naznakom: Za međunarodni konkurs Strip Kaiš pošljka je nekomercijalnog karaktera

Stručni žiri će odabrati radove za izlaganje i dodijeliti nagrade u pojedinačnoj i grupnoj konkurenciji, u četiri starosne kategorije. 

Potrebno je na poleđini svakoga poslanog rada čitko popuniti i zalijepiti navedeni formular.