1 studenoga, 2023

Kotor: Predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika Robert Stergar sudjelovao na radionicama za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini i Trećeg ciklusa periodičnog izvješćivanja u Jugoistočnoj Europi

U pravcu jačanja aspiracija i prioriteta Jugoistočne Europe u okviru izrade Regionalnog akcijskog plana provedbe Konvencije o svjetskoj baštini, izvršene su konsultacije i aktivnosti izgradnje kapaciteta s nacionalnim focal pointima odgovornima za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini i Trećeg ciklusa periodičnog izvješćivanja u Jugoistočnoj Europi, u Kotoru, Crna Gora, od 24. do 25. listopada 2023. godine.

Glavni cilj ove inicijative, koju zajednički organizira UNESCO-ov Centar za svjetsku baštinu i Regionalni ured UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi u sklopu okviru Trećeg ciklusa periodičnog izvješćivanja Konvencije o svjetskoj baštini Europe i Sjeverne Amerike, je strukturiranje i konsolidacija podregije za doprinos Regionalnom akcijskom planu za Europu i Sjevernu Ameriku. Predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika, Robert Stergar, dipl.ing.arh., stručni savjetnik za graditeljsko i arheološko naslijeđe, aktivno je sudjelovao u radu.

Predstavljen je nacrt  Regionalnog akcijskog plana za Europu i Sjevernu Ameriku, koji će biti predan Odboru za svjetsku baštinu na 46. zasjedanju 2024., i namijenjen je usmjeravanju implementacije Konvencije u cijeloj regiji tijekom sljedećih šest godina. Dokument je sastavljen na temelju periodičnih izvješća koja su podnijele države regije do 31. srpnja 2023., a bit će predstavljen u obliku nacrta na sastanku svih nacionalnih focal pointa u regiji, koje Centar za svjetsku baštinu organizira od 19. do 21. prosinca 2023. u sjedištu UNESCO-a, te će se dalje razvijati nakon toga.

Ova je radionica važan korak u pripremi Regionalnog akcijskog plana, koji bi trebao omogućiti da se prioriteti jugoistočne Europe u njemu pravilno reflektiraju. U tu svrhu okupilo se preko 20 sudionika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Grčke, Republike Italije, Malte, Crna Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Moldavije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske.

Radionica je bila prilika da se predstave dostupni alati za jačanje provedbe Konvencije o svjetskoj baštini od strane stručnjaka ICOMOS-a i ICCROM-a, te utvrde prioriteti u smislu izgradnje kapaciteta u jugoistočnoj Europi.

Organizatore su predstavljali, a ujedno vodili i moderirali dvodnevne aktivnosti:

  • Berte de Sancristóbal, voditeljica Jedinice za Europu i Sjevernu Ameriku, UNESCO-ov centar za svjetsku baštinu,
  • Marije Liouliou, pridruženi programski stručnjak, Jedinica za Europu i Sjevernu Ameriku, UNESCO-ov Centar za svjetsku baštinu,
  • Leticia Leitao, UNESCO-va vodeća stručnjakinja za treći ciklus periodičnog izvješćivanja u Europi i Sjevernoj Americi,
  • Ana Aleksova, ICCROM-ov stručnjak,
  • Matteo Rosati, Jedinica za kulturu, Regionalni ured UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi,
  • Siniša Šešum, voditelj Sarajevske antene Regionalnog ureda UNESCO-a za znanost i kulturu u Europi.