6 lipnja, 2024

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava radi angažiranja fizičkih osoba (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu za ex ante evaluaciju Strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine