16 lipnja, 2023

JAVNI POZIV za izbor Povjerenika/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine Bijenala suvremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine. (20. travanj –  24. studeni 2024. godine)

Broj: 01/3/07- 36-11-2327-3/23

Sarajevo, 15. 6. 2023.

 

Sukladno Zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj: 05-07-1-3627-15/16 od 22. 12. 2016. godine, potpisan je 27. 6. 2018. godine Protokol o modelu sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i športa i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Cijeneći značaj međunarodne kulturne suradnje za predstavljanje države i umjetnosti, razumijevajući značaj Bijenala suvremene umjetnosti u Veneciji kao i potrebu kontinuiteta predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj izložbi, a sukladno s člankom 3., 4. i 6. stavak 1. Protokola o modelu sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti, koji glasi:

„Član 3. (Obaveza entitetskih ministarstava kulture)

(1) „Ministarstvo kulture iz čijeg je entiteta institucija koja je organizator projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu, finansira pripremu izložbe, produkciju rada i transport izložbe, osiguranje, izdavanje kataloga, boravka komesara, kustosa, umjetnika kao i štampanje svih pratećih materijala i oglašavanja, kao i ostalih troškova koji budu neophodni s ciljem uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu.

(2) Ministarstvo kulture iz čijeg je entiteta institucija koja je organizator projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu, finansira pripremu izložbe kroz:

 1. a) procedure izbora, priprema i produkcija izložbe,
 2. b) publiciranje (katalog, prateći štampani materijal i oglašavanje),
 3. c) transport i osiguranje u toku transporta do i od Paviljona u Veneciji,
 4. d) te definirati period boravka kustosa, komesara i umjetnika.

(3) Ministarstva iz člana (2) i (3) ovog protokola će pratiti i definirati potrebni budžet s ciljem uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalima, te planirati sredstva u skladu sa rokovima, opravdanim potrebama projekta i mogućnostima za narednu godinu.

Član 4. (Predstavljanje na Bijenalu)

(1) Strane potpisnice su saglasne da, predstavnik na Bijenalu bude svaki put iz drugog entiteta za svako od Bijenala koja su predmet  Protokola, s tim da isto ne mora biti striktno ukoliko se dogodi situacija zbog koje to nije moguće iz opravdanih razloga.

(2) U slučaju opravdane nemogućnosti entitetsko ministarstvo kulture će blagovremeno obavijestiti Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o istom, kako ne bi izostalo predstavljanje Bosne i Hercegovine na Bijenalu za tu godinu.

Član 6. (Prijedlog projekta nastupa na Bijenalu)

(1) Prijedlog projekta nastupa na Bijenalu s prijedlogom komesara i institucije organizatora projekta predstavljanja, entitetsko ministarstvo kulture dostavlja Ministarstvu civilnih poslova BiH najkasnije godinu dana prije početka Venecijanskog bijenala.

(Protokol o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture za period 2017-2019. Potpisano u Banjaluci, dana 27. 06. 2018. godine)

 

Federalno ministarstvo kulture i športa poziva

povjesničare umjetnosti, kustose, teoretičare umjetnosti, istraživače, kritičare, umjetnike

i druge stvaratelje/ice iz Federacije Bosne i Hercegovine da dostave prijedlog projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2024. godine.

 

Venecijansko bijenale je 128 godina najprestižnije, najdugovječnije i međunarodno najvidljivije mjesto globalnog susreta umjetnika, kustosa, publike, teoretičara, muzejskih profesionalaca i kritičara suvremene umjetnosti. La biennale di Venezia utemeljeno je 1895. godine kada je organizirana prva Međunarodna umjetnička izložba. Od 1930. godine La Biennale dodaje i  festival  glazbe, kazališta i filma. Venecijanski  filmski festival utemeljen 1932. godine prvi  je festival filma uopće. Bijenale arhitekture u Veneciji utemeljeno je 1980. godine, a ples je debitirao na Bijenalu umjetnosti 1999. godine. Naizmjenično se održavaju i traju sedam mjeseci u godini Bijenale  suvremene umjetnosti i Bijenale arhitekture. Svake godine ugoste veliki broj posjetitelja iz cijelog svijeta. Prošle godine (2022.) Bijenale je posjetilo preko 800.000 posjetitelja. Međunarodnu izložbu suvremene umjetnosti prati predstavljanje državnih paviljona u svojim izložbenim  prostorima u Giardinima i Arsenalu, kao i u središtu Venecije, te događaji Collaterali u kojima međunarodne institucije predstavljaju svoje izložbe i inicijative uporedo sa Bijenalom.

Temeljem kasnije potpisanog Protokola o modelu sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti, Paviljon Bosne i Hercegovine službeno se predstavio u Veneciji 2013. godine na 55. Bijenalu u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti Republike Srpske projektom „Vrt užitka“ umjetnika Mladena Miljanovića i 2017.godine na 57. Bijenalu izložbom pod nazivom “University of Disaster“ umjetnika Radenka Milaka.

 

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i športa prvi put je realiziran Paviljon Bosne i Hercegovine s projektom “Zenica Trilogija“ umjetnice Danice Dakić i Muzeja suvremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva na 58. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti koje je održano od svibnja do studenog, 2019. godine. Nažalost, zbog epidemiološke situacije Covid-19 koja je pogodila cijeli svijet, sljedeće 59. Bijenale suvremene umjetnosti 2021. godine je otkazano te pomjereno za 2022. godinu kada Bosna i Hercegovina nije sudjelovala zbog nedostatnih sredstava za realizaciju izložbe. 59. Bijenale je 2021. godine pripalo Muzeju suvremene umjetnosti Republike Srpske.

Proces odabira predstavnika i projekta za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti odvijat će se u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i športa.

 

 

 

Pozivamo zainteresirane povjesničare umjetnosti, kustose i teoretičare umjetnosti, istraživače, kritičare, umjetnike i druge stvaratelje iz Federacije BiH koji ispunjavaju uvjete da se                                                                     prijave na

JAVNI POZIV

za izbor Povjerenika/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine 60. Bijenala suvremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine.

(20. travanj –  24. studeni 2024. godine)

Pozivamo zainteresirane povjesničare umjetnosti, kustose, teoretičare umjetnosti, istraživače,  likovne kritičare, umjetnike i druge stvaratelje iz Federacije BiH  koji ispunjavaju  niže navedene uvjete  da se prijave  za  izbor Povjerenika/Kustosa  Paviljona BiH na 60. Venecijanskom bijenalu umjetnosti, koje se održava od 20. travnja do 24. studenog, 2024. godine, a posebice ohrabrujemo sve zainteresirane koji do sada nisu sudjelovali na Bijenalu.

Smjernice za prijavu:

Federalno ministarstvo kulture i športa će u suradnji sa znanstvenoistraživačkim, obrazovnim i muzejskim institucijama u FBiH imenovati Povjerenstvo za odabir projekta, Povjerenika i institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine, s ciljem reprezentativnog predstavljanja Paviljona Bosne i Hercegovine na 60. Bijenalu suvremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine.

Ovaj Poziv je početna (I. faza) aktivnosti za izbor Povjerenika/Kustosa Paviljona BiH u Veneciji.

Potrebno je da Povjerenik (odgovorna osoba) skrbi o svim aspektima predstavljanja umjetničkog projekta u Paviljonu Bosne i Hercegovine, sukladno pravilima Bijenala suvremene umjetnosti u Veneciji. Odgovorna osoba mora surađivati s Upravom Bijenala, postaviti umjetnički projekat u Paviljonu BiH u Veneciji sukladno definiranoj temi Bijenala. Temu definira Adriano Pedrosa imenovani ravnatelj Sektora za vizualne umjetnosti s posebnom odgovornošću za kuriranje  (autorski koncept postavke izložbe) 60. Međunarodne izložbe umjetnosti 2024. godine. Povjerenik će biti prva osoba odgovorna za dostojno predstavljanje bh. paviljona na  60. Bijenalu suvremene umjetnosti u Veneciji.

Od aplikanta  se očekuje  da  predloži koncept umjetničkog projekta predstavljanja BiH, surađuje  s umjetnikom/icom ili grupom umjetnika koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Bijenalu te  da surađuje sa Federalnim ministarstvom kulture i športa u svim fazama realizacije bh. paviljona.

Aplikant treba imati iskustvo u medijskim nastupima i promotivnim aktivnostima.

Ohrabruju se povjesničari umjetnosti, kustosi, teoretičari umjetnosti, istraživači, kritičari, umjetnici i drugi stvaratelji koji se do sada nisu prijavljivali da to učine i prezentiraju kvalitetne projekte.

Očekuje se suradnja s Ministarstvom civilnih poslova BiH i Savjetodavnim tijelom za praćenje i realizaciju sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, koje je utemeljilo  Vijeće Ministara BiH sukladno članku 5. Protokola o modelu sudjelovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti, koji glasi:

„S ciljem uspješnog učešća Ministarstvo civilnih poslova BiH formirat će savjetodavno tijelo za praćenje učešća Bosne i Hercegovine na Bijenalu u čiji sastav će ući po jedan predstavnik: Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.“

Aplikant mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • iskustvo u kuriranju (autorski koncept postavke izložbe) međunarodnih umjetničkih izložbi (najmanje 5 godina),
 • poznavanje suvremene bh. umjetničke scene,
 • objavljene pisane radove u oblasti suvremene umjetnosti,
 • iskustvo u upravljanu složenim projektima, u kontroli proračuna, realizaciji i izvješćivanju,
 • iskustvo u radu sa reprezentativnim umjetnicima/cama kroz projekte,
 • izložbeno iskustvo i sudjelovanje u međunarodnim umjetničkim projektima (odnosi se na predložene umjetnike/ice ili umjetnički kolektiv).

(aplikant navedeno treba dokazati priloženim pisanim dokazima)

Tko se može prijaviti:

Kustos ili kustoski kolektiv, povjesničari umjetnosti, teoretičari umjetnosti, kritičari, umjetnici/e ili kolektivi umjetnika/ca i kustosa/ica, institucije kulture i drugi stvaratelji sa područja Federacije BiH.

Aplikanti treba da žive i/ili rade u Federaciji Bosne i Hercegovine (minimalno jedan nositelj projekta, kustos/ica ili umjetnik/ica sa mjestom boravka u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Aplikanti moraju imati iskustvo izlaganja u BiH i/ili međunarodno iskustvo, objavljene radove ili osvojene nagrade u oblasti suvremene bosanskohercegovačke umjetnosti.

Ukoliko pravno lice u oblasti kulture ili kustoski tim kandidira projekat predstavljanja Bosne i Hercegovine, mora kandidirati jednu osobu sa traženim referencama: osobu koja ima iskustvo u upravljanu složenim izložbenim međunarodnim projektima, naveden stručni i tehnički tim za realizaciju izložbe, iskustvo u kontroli proračuna, realizaciji i izvješćivanju.

U prvoj fazi potrebno je da podnositelj prijedloga – povjerenik, osim dostavljenih dokaza o iskustvu i referencama, dostavi prijedlog predstavljanja i prijedlog tima za realizaciju sa životopisom te da okvirno procijeni potrebni proračun za realizaciju.

Prijedlog projekta u prvoj fazi, a radi odabira Povjerenika izložbe, mora nužno sadržavati:

 1. životopis kustosa / životopis članova tima (Podatke o kustosu/kustoskom kolektivu: Ime/imena autora/ica, adresu, broj telefona i e-mail adresu (jednog) od autora/ice, životopise svih autora/ica),
 2. tekstualni/vizualni prijedlog: opis prijedloga ili koncept projekta, radni naziv projekta, popis umjetnika koje prezentira predloženi projekat i odabrane radove sa navedenim životopisom umjetnika/ice/grupe umjetnika/ica sa argumentima zašto prijedlog i njegovi nositelji treba da predstavljaju BiH u međunarodnom kontekstu 60. Venecijanskog bijenala,
 3. životopise osoblja koje će biti angažirano u projektu,
 4. prijedlog proračuna projekta.

Proračunom projekta nužno je planirati:

 • troškove realizacije izložbe: izrada radova, kupovina materijala, iznajmljivanje opreme, adaptacija paviljona za dizajn postavke, smještaj, putne troškove i dnevnice neophodni za postavku projekta, otvaranje izložbe (maksimalan boravak: npr. 2 tjedna),
 • izradu tiskanih materijala koji će pratiti izložbu – katalog, leci, pozivnice i drugi promotivni materijali,
 • naknade za kustosa/icu, umjetnika/ice, i ostale uključene u realizaciju projekta (npr. fotograf, dizajner, osoba na osiguranju paviljona),
 • medijsko predstavljanje,
 • troškove prijevoza (u predviđenom proračunu 2x transport npr. do 1.000 kg za jedan kopneni i jedan vodeni transport do i od Venecije). Specifikaciju transporta za procjenu troškova prijevoza iz Bosne i Hercegovine do Venecije i nazad (približna količina materijala, veličina i težina specifikacija instalacije/izložbe – približno vrijeme potrebno za postavljanje, broj radnika, materijal, veličina i težina (okvirno specificirati sredstva za ovu procjenu jer u konačnom proračunu može doći do odstupanja),
 • osiguranje izložbe (vrijednost opreme, radova – polica osiguranja),
 • troškove održavanja izložbe i paviljona za razdoblje: ožujak-studeni, 2024. godine,
 • ostale izvore financiranja: donatori, sponzori i drugo,

(npr. Potvrda županijskog ministarstva kulture o financiranju županije iz koje je projekat izabran 1/3 realizacije projekta).

Napomena: Aplikaciju sa prilozima numerirati i uvezati u cjelinu.

Rok za prijavu: 30. 06. 2023. godine

Adresa:

Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo

 „Prijava na poziv za izbor Povjerenika/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2024. godine“

(sa naznakom NE OTVARATI)

 

Faza 2.  Izbor Povjerenika izložbe

 •   5. 7. 2023. godine bit će odabrano 5 najboljih prijedloga projekta/koncepta.
 • 10. – 12. 7. 2023. godine Aplikanti će biti pozvani da prezentiraju koncept projekta.
 • 14. 7. 2023. godine Federalno ministarstvo kulture i športa će predložiti imenovanje Povjerenika Paviljona BiH za 60. Venecijansko bijenale suvremene umjetnosti 2024. godine.
 • Nakon provedene procedure bit će potpisan Ugovor o realizaciji projekta s navedenom dinamikom dodjele sredstava iz Proračuna za 2023. i 2024. godinu.

 

Preuzimanje: OBRAZAC – Bijenale