16 Juna, 2023

JAVNI POZIV za izbor Komesara/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine 60. Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine. (20. april –  24. novembar 2024. godine)

Broj: 01/3/07- 36-11-2327-3/23 

Sarajevo, 15. 06. 2023. godine

 

U skladu sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj: 05-07-1-3627-15/16 od 22. 12. 2016. godine, potpisan je 27. 06. 2018. godine Protokol o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Cijeneći značaj međunarodne kulturne saradnje za predstavljanje države i umjetnosti, razumijevajući značaj Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji, kao i potrebu da se obezbijedi kontinuitet predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj izložbi, a u skladu s članom 3., 4. i 6. stav 1. Protokola o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, koji glasi: 

„Član 3. (Obaveza entitetskih ministarstava kulture)

(1) „Ministarstvo kulture iz čijeg je entiteta institucija koja je organizator projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu finansira pripremu izložbe, produkciju rada i transport izložbe, osiguranje, izdavanje kataloga, boravka komesara, kustosa, umjetnika kao i štampanje svih pratećih  materijala i oglašavanja, kao i ostalih troškova koji budu neophodni s ciljem uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu.

(2) Ministarstvo kulture iz čijeg je entiteta institucija koja je organizator projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalu finansira pripremu izložbe kroz:

 1. a) procedure izbora, priprema i produkcija izložbe,
 2. b) publiciranje (katalog, prateći šrampani materijal i oglašavanje),
 3. c) transport i osiguranje u toku transporta do i od Paviljona u Veneciji,
 4. d) te definirati period pobravka kustosa, komesara i umjetnika.

(3) Ministarstva iz člana (2) i (3) ovog protokola će pratiti i definirati potrebni budžet s ciljem uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine na Bijenalima, te planirati sredstva u skladu s rokovima, opravdanim potrebama projekta i mogućnostima za narednu godinu.

Član 4. (Predstavljanje na Bijenalu) 

(1) Strane potpisnice su saglasne da predstavnik na Bijenalu bude svaki put iz drugog entiteta za svako od Bijenala koja su predmet Protokola, s tim da isto ne mora biti striktno ukoliko se dogodi situacija zbog koje to nije moguće iz opravdanih razloga.

(2) U slučaju opravdane nemogućnosti entitetsko ministarstvo kulture će blagovremeno obavijestiti Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine o istom, kako ne bi izostalo predstavljanje Bosne i Hercegovine na Bijenalu za tu godinu.

Član 6. (Prijedlog projekta nastupa na Bijenalu) 

(1) Prijedlog projekta nastupa na Bijenalu s prijedlogom komesara i institucije organizatora projekta predstavljanja entitetsko ministarstvo kulture dostavlja Ministarstvu civilnih poslova BiH najkasnije godinu dana prije početka Venecijanskog bijenala.

(Protokol o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture za period 2017-2019. Potpisano u Banjaluci, dana 27. 06. 2018. godine)  

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta poziva historičare umjetnosti, kustose, teoretičare umjetnosti, istraživače, kritičare, umjetnike i druge stvaratelje/ice iz Federacije Bosne i Hercegovine  da dostave prijedlog projekta predstavljanja Bosne i Hercegovine na         60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2024. godine.

 

Venecijansko bijenale je 128 godina najprestižnije, najdugovječnije i međunarodno najvidljivije mjesto globalnog susreta umjetnika, kustosa, publike, teoretičara, muzejskih profesionalaca i kritičara suvremene umjetnosti. La biennale di Venezia utemeljeno je 1895. godine kada je organizirana prva Međunarodna umjetnička izložba. Od 1930. godine La Biennale dodaje i  festival  muzike, pozorišta i filma. Venecijanski filmski festival osnovan 1932. godine prvi je festival filma uopće. Bijenale arhitekture u Veneciji utemeljeno je 1980. godine, a ples je debitirao na Bijenalu umjetnosti 1999. godine. Naizmjenično se održavaju i traju sedam mjeseci u godini Bijenale  savremene umjetnosti i Bijenale arhitekture. Svake godine ugoste veliki broj posjetitelja iz cijelog svijeta. Prošle godine (2022.) Bijenale je posjetilo preko 800.000 posjetitelja. Međunarodnu izložbu savremene  umjetnosti  prati  predstavljanje državnih paviljona u svojim izložbenim  prostorima u Giardinima i Arsenalu, kao i u centru Venecije, te događaji Collaterali u kojima međunarodne institucije predstavljaju svoje izložbe i inicijative uporedo sa Bijenalom.

Na osnovu kasnije potpisanog Protokola o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, Paviljon Bosne i Hercegovine službeno se predstavio u Veneciji  2013. godine na 55.  Bijenalu u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske se projektom „Vrt užitka“ umjetnika  Mladena Miljanovića kao i 2017.godine  na 57. Bijenalu izložbom pod nazivom “University of Disaster“ umjetnika Radenka Milaka.

 

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta prvi put je realiziran Paviljon Bosne i Hercegovine s projektom “Zenica Trilogija“ umjetnice Danice Dakić i Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva na 58. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti koje je održano od maja do novembra 2019. godine. Nažalost, zbog epidemiološke situacije Covid-19 koja je pogodila cijeli svijet, sljedeće 59. Bijenale savremene umjetnosti 2021. godine je otkazano te pomjereno za 2022. godinu kada Bosna i Hercegovina nije učestvovala zbog nedostajućih sredstava za realizaciju izložbe. 59. Bijenale je 2021. godine pripalo Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.   

Proces odabira predstavnika i projekta za učešće Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti odvijat će se u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta. 

 

Pozivamo zainteresirane historičare umjetnosti, kustose i teoretičare, istraživače, kritičare, umjetnike i druge stvaraoce iz Federacije BiH koji ispunjavaju uvjete da se prijave na

 

JAVNI POZIV

za izbor Komesara/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine 60. Bijenala suvremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine.

(20. april –  24. novembar 2024. godine)

  

Pozivamo zainteresirane historičare umjetnosti, kustose, teoretičare umjetnosti, istraživače, kritičare, umjetnike i druge stvaraoce iz Federacije BiH  koji ispunjavaju  niže navedene uvjete da se prijave  za  izbor Komesara/kustosa Paviljona  BiH  na 60. Venecijanskom bijenalu umjetnosti, koje se održava od 20. aprila do 24. novembra, 2024. godine, a posebno ohrabrujemo sve zainteresirane koji do sada nisu učestvovali na Bijenalu.

Smjernice za prijavu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta će u saradnji s naučnoistraživačkim, obrazovnim i muzejskim institucijama u FBiH imenovati Komisiju za odabir projekta, Komesara i institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine, s ciljem reprezentativnog predstavljanja Paviljona Bosne i Hercegovine na 60. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine.

Ovaj Poziv je početna (I faza) aktivnosti za izbor Komesara/kustosa paviljona BiH u Veneciji. 

Potrebno je da komesar (odgovorna osoba) skrbi o svim aspektima predstavljanja umjetničkog projekta u Paviljonu Bosne i Hercegovine, u skladu sa pravilima Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji. Odgovorna osoba mora sarađivati s Upravom Bijenala i postaviti umjetnički projekat u Paviljonu BiH u Veneciji u skladu sa definiranom temom Bijenala. Temu definira  Adriano Pedrosa imenovani direktor Sektora za vizualne umjetnosti sa posebnom odgovornošću za kuriranje  (autorski koncept postavke izložbe) 60. Međunarodne izložbe umjetnosti 2024. godine. Komesar će biti prva osoba odgovorna za dostojno predstavljanje bh. paviljona na  60. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji.

Od aplikanta  se očekuje  da  predloži koncept umjetničkog projekta predstavljanja BiH, sarađuje  s umjetnikom/icom ili grupom umjetnika koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Bijenalu te  da sarađuje sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta u svim fazama realizacije bh. paviljona. 

Aplikant treba imati iskustvo u medijskim nastupima i promotivnim aktivnostima. 

Ohrabruju se historičari umjetnosti, kustosi, teoretičari umjetnosti, istraživači, kritičari, umjetnici i drugi stvaraoci koji se do sada nisu prijavljivali da to učine i prezentuju kvalitetne projekte.

Očekuje se i saradnja sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i Savjetodavnim tijelom za praćenje i realizaciju učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, koje je osnovalo Vijeće Ministara BiH u skladu s članom 5. Protokola o modelu učešća Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, koji glasi:

 „S ciljem uspješnog učešća Ministarstvo civilnih poslova BiH formirat će savjetodavno tijelo za praćenje učešća Bosne i Hercegovine na Bijenalu u čiji sastav će ući po jedan predstavnik: Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.“ 

 

Aplikant mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • iskustvo u kuriranju (autorski koncept postavke izložbe) međunarodnih umjetničkih  izložbi (najmanje 5 godina), 
 • poznavanje  savremene bh. umjetničke scene,
 • objavljene pisane radove u oblasti savremene umjetnosti,
 • iskustvo u upravljanu složenim projektima, u kontroli proračuna, realizaciji i izvještavanju,
 • iskustvo u radu sa priznatim umjetnicima/ama kroz  projekte,
 • izložbeno iskustvo i učešće u međunarodnim umjetničkim projektima (odnosi se na  predložene umjetnike/ice ili umjetnički kolektiv). 

(aplikant navedeno treba dokazati priloženim pisanim dokazima)

Ko se može prijaviti:

Kustos ili kustoski kolektiv, historičari umjetnosti, teoretičari umjetnosti, kritičari, umjetnici/e ili kolektivi umjetnika/ica i kustosa/ica, institucije kulture i drugi stvaraoci sa područja Federacije BiH. 

Aplikanti treba da žive i/ili rade u Federaciji Bosne i Hercegovine (minimalno jedan nositelj projekta, kustos ili umjetnik/ca sa mjestom boravka u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Aplikanti moraju imati iskustvo izlaganja u BiH i/ili međunarodno iskustvo, objavljene radove ili osvojene nagrade u oblasti savremene bosanskohercegovačke umjetnosti. 

Ukoliko pravno lice u oblasti kulture ili kustoski tim kandidira projekat predstavljanja Bosne i Hercegovine, mora kandidirati jednu osobu sa traženim referencama: osobu koja ima iskustvo u upravljanu složenim izložbenim međunarodnim projektima, naveden stručni i tehnički tim za realizaciju izložbe, iskustvo u kontroli budžeta, realizaciji i izvještavanju.

U prvoj fazi potrebno je da podnositelj prijedloga – komesar, osim dostavljenih dokaza o iskustvu i referencama, dostavi prijedlog predstavljanja i prijedlog tima za realizaciju sa životopisom te da okvirno procijeni potrebni budžet za realizaciju.

Prijedlog projekta u prvoj fazi, a radi odabira Komesara izložbe, mora sadržavati:

 1. biografiju kustosa / biografiju članova tima (Podatke o kustosu/kustoskom kolektivu: Ime/imena autora/ica, adresu, broj telefona i e-mail adresu (jednog) od autora/ice, biografije svih autora/ica),
 2. tekstualni/vizualni prijedlog: opis prijedloga ili koncept projekta, radni naziv projekta, popis umjetnika koje prezentira predloženi projekat i odabrane radove sa navedenim biografijom umjetnika/ce /grupe umjetnika s argumentima zašto prijedlog i njegovi nositelji treba da  predstavljaju BiH u međunarodnom kontekstu 60. Venecijanskog bijenala,
 3. biografije osoblja koje će biti angažirano u projektu,
 4. prijedlog budžeta projekta.

Budžetom projekta neophodno je planirati: 

 • troškove realizacije izložbe: izrada radova, kupovina materijala, iznajmljivanje opreme, adaptacija paviljona za dizajn postavke, smještaj i putni troškovi neophodni za izvođenje projekta, otvaranje izložbe (maksimalan boravak: npr. 2 sedmice),
 • izradu štampanih materijala koji će pratiti izložbu – katalog, leci, pozivnice i drugi promotivni materijali,
 • naknade za kustosa/icu, umjetnika/ce, i ostale uključene u realizaciju projekta (npr. fotograf, dizajner, osoba na obezbjeđenju paviljona),
 • medijsko predstavljanje,
 • troškove prijevoza (u predviđenom budžetu 2x transport npr. do 1.000 kg za jedan kopneni i jedan vodeni transport do i od Venecije). Specifikaciju transporta za procjenu troškova prijevoza iz Bosne i Hercegovine do Venecije i nazad (približna količina materijala, veličina i težina specifikacija instalacije/izložbe – približno vrijeme potrebno za postavljanje, broj radnika, materijal, veličina i težina  (okvirno specificirati sredstva za ovu procjenu jer u konačnom budžetu  može doći do odstupanja),
 • osiguranje izložbe (vrijednost opreme, radova- polica osiguranja),
 • troškove održavanja izložbe i paviljona za razdoblje: mart-novembar, 2024. godine,
 • ostale  izvore finansiranja, donatori, sponzori i drugo,

(npr. Potvrda kantonalnog ministarsva kulture o finansiranju kantona iz kojeg je projekat izabran  1/3  realizacije  projekta) 

Napomena: Aplikaciju sa prilozima numerisati i uvezati u cjelinu.

Rok za prijavu: 30. 06. 2023. godine

Adresa: 

Federalno ministarstvo kulture i sporta 

Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo

„Prijava na poziv za izbor Komesara/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine

 na 60.Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti  2024. godine“

 (sa naznakom NE OTVARATI)              

Faza 2. 

Izbor Komesara izložbe

 • 05. 07. 2023. godine bit će odabrano 5 najboljih prijedloga projekta/koncepta.
 • 10-12. 07. 2023. godine Aplikanti će biti pozvani da prezentiraju koncept projekta.
 • 14. 07. 2023. godine Federalno ministarstvo kulture i sporta će predložiti imenovanje Komesara Paviljona BiH za 60. Venecijansko bijenale savremene umjetnosti 2024. godine.
 • Nakon provedene procedure bit će potpisan Ugovor o realizaciji projekta sa navedenom dinamikom dodjele sredstava iz Budžeta za 2023. i 2024. godinu. 

 

Preuzimanje: Aplikacijski obrazac