15 Juna, 2023

OBAVIJEST: Javni poziv za izbor Komesara/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine 60. Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine

Broj: 01/3/07- 36-11-2327-4/23 ALH

Sarajevo, 15. 6. 2023.

 

Predmet: O B A V I J E S T

 

Informiramo sve  zainteresirane historičare umjetnosti, kustose, teoretičare umjetnosti, istraživače,  kritičare, umjetnike/umjetnice i druge stvaratelje/stvarateljice iz Federacije Bosne i Hercegovine da je Federalno ministarstvo kulture i sporta 15. 6. 2023. godine objavilo

JAVNI POZIV

za  izbor Komesara/Kustosa Paviljona Bosne i Hercegovine

60. Bijenala savremene umjetnosti u Veneciji 2024. godine.

(20. travanj –  24. studeni, 2024. godine)

 

Proces odabira predstavnika i projekta za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti odvijat će se u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Upućujemo vas da tekst Javnog poziva sa smjernicama preuzmite sa web-stranice: www.fmks.gov.ba.

Poziv ostaje otvoren do 30. 6. 2023. godine.  Ohrabrujemo sve zainteresirane da se prijave.

 

Adresa za dostavu aplikacija:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo

„Prijava na poziv za izbor Komesara/Kustosa  Paviljona Bosne i Hercegovine

na 60. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji, 2024. godine“

(sa naznakom NE OTVARATI)