5 veljače, 2024

Informacija o prisustvovanju 1. sjednici Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Stručna savjetnica za ustanove i udruženja u oblasti kulture Sanja Arnautović je dana 29. 1. 2024. godine, prisustvovala 1. sjednici Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u 2024. godini. Sjednici su prisustvovali: Armin Omerović, predsjednik, Miroslav Ilić, član, Irma Kalić, članica, Merima Rizvanović, stručna savjetnica za financijsko-računovodstvene poslove Fondacije.

Nakon što je utvrđen Dnevni red sa ukupno 8. točaka, usvojen je Zapisnik sa prethodne sjednice (točka 1), napravio uvid u financijske izvještaje korisnika o namjenskom utrošku sredstava (točka 2.) te razmatrale točke:

  1. Godišnji izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2023. godinu,
  2. Izvještaj o radu Fondacije za razdoblje 1. 1. – 31. 1. 2023. godine,
  3. Finansijski izvještaj Fondacije za razdoblje 1. 1. – 31. 1. 2023. godine.

Godišnji izvještaj za 2023. godinu prikazan je tabelarno te je konstatovano da je, i pored toga što su raspoloživa sredstva za 2023. godinu smanjena, izvršenje operativnih ciljeva i planiranih aktivnosti 100% izvršeno. Također, usvojene su točke 4. i 5. gdje je konstatovano da je izvršenje 100 %.

Točka 6. se odnosila na usvajanje Pravilnika o Javnim nabavama Fondacije te je isti jednoglasno usvojen.

Sačinjena je inventurna knjiga otkupljenih likovnih radova 2008-2023 i izrađen Katalog (točka 7.).

Pod točkom 8. (razno) razmatrao se dopis Ministarstva u kojem se traži informacija o proceduri prijema uposlenika Fondacije u radni odnos. Donesen je stav da se Ministarstvu žurno odgovori i dostave sve tražene informacije. Pod istom točkom je dostavljena informacija da je Fondacija ispoštovala preporuku Komisije za nadzor nad zakonitošću rada fondacija (točka 16. dopisa Komisije broj: 06-02-4-3838/23-4 od 28. 11. 2023. godine) te prijavila Fondaciju u sistem javnih nabava.