11 listopada, 2023

Federalno ministarstvo kulture i športa: Potpisani Ugovori o financiranju s korisnicima interventnih sredstava

Federalna ministrica kulture i športa, Sanja Vlaisavljević potpisala je u Ministarstvu Ugovore o financiranju projekata iz interventnih sredstava sa predstavnicima Udruženja građana Omladinski šahovski klub „Akademija šampiona“ Doboj Istok, Udruge Kap, JU MES Međunarodni teatarski festival – Scena MESS, Udruženja Klub galerija Adin Hebib „Slikar“, Udruge Poligon i Javne ustanove za informiranje i kulturu „Dom kulture“ Žepče.

Pri izboru korisnika Povjerenstvo za raspodjelu interventnih sredstava za transfere u 2023. godini uzela je u obzir kriterije hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa svih pristiglih aplikacija, te korisnicima dodijelila sredstva koja će biti namijenjena za sljedeće svrhe:

Tabela korisnika – Interventna sredstava