Naše starine

Naše starine, zamišljene kao godišnji organ Zavoda u Sarajevu, imaju za cilj da sve naučne ustanove i naučne radnike, koji se bave tim i sličnim poslovima, upoznaju o akcijama i rezultatima zaštite i proučavanja spomenika kulture u Bosni i Hercegovini, i da s njima izmjene iskustva. Isto tako one imaju cilj da o cjelokupnom radu Zavoda obavještavaju sve ostale naučne, kulturno-povijesne i druge javne radnike, organe narodnih vlasti i organizacije i ustanove koje se zanimaju i brinu za ovaj rad, a preko njih i naše radne mase, kako bi oni mogli da prate, kontrolišu i pomognu u radu organima zaštite.”

Ovaj citat je dio uvodne riječi uredništva koji je objavljen u prvom broju godišnjaka „Naše starine” iz 1953. godine. Na ovaj način i ovim citatom možemo započeti i objavljivanje prvog broja iste publikacije u elektronskoj formi na web stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa – Zavod za zaštitu spomenika.

Nadamo se da će elektronsko objavljivanje „Naših starina” doprinijeti lakšoj prezentaciji stanja na spomenicima kulturnog naslijeđa kao i bržem stvaranju uvjeta za okupljanje svih odgovornih i zainteresiranih faktora na značajnom i plemenitom poslu zaštite kulturno-historijske baštine BiH.

Uredništvo

 

nasestarine1 nasestarine2 nasestarine3 nasestarine4
nasestarine5 nasestarine6 ns7
     

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe