11 Maja, 2022

Youth Action Week – Youth here: Democracy now, poziv

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je poziv za prijavu za učeše u Youth Action Week Vijeća Evrope – Youth here: Democracy now!, koja se održava u okviru omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije.

Democracy now Odjela za mlade Vijeća Evrope odgovor je na nove izazove. Ona ima za cilj revitalizaciju demokratije i jačanje međusobnog povjerenja između mladih ljudi i demokratskih institucija i procesa.

Kampanja se fokusira na pristup ljudskim pravima, značajno učešće mladih i uticaj digitalizacije kao faktora demokratizacije. Također ova kampanja se zasniva na aktivnostima koje se sprovode sa mladima i omladinskim organizacijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, uz podršku nacionalnih kontakt tačaka i evropskih partnera. Ova aktivnost podržava i povezuje Vijeće Evrope, a rezultati i prijedlozi koji potiču od mladih ljudi će biti organizirani i integrirani u ovo djelovanje.

Youth Action Week će se održati između 27. juna i 2. jula 2022.godine.

Rok za prijavu je 19. maj 2022. godine.

Aplikacijski obrazac za prijavu se nalazi na sljedećem linku:

https://youthapplications.coe.int/Application-forms

Više informacija o ovom pozivu možete naći na web stranici:

https://rm.coe.int/2022-youth-week-call-for-participants-en/1680a66b05