9 Maja, 2022

Preporuka UNESCO-a o etici umjetne inteligencije

U novembru/studenom 2021. godine Generalna konferencija UNESCO-a usvojila je tekst Preporuke o etici umjetne inteligencije kao međunarodni normativni okvir za etiku umjetne inteligencije. Tekst Preporuke ima za cilj pomoći u stvaranju okružja u kojem umjetna inteligencija može doprinijeti etičkim pitanjima i izazovima s kojima se susreće rastući sektor digitalizacije.

Tekst Preporuke dostupan je na linku: 

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics#recommendation

Preporuke UNESCO-a, između ostalog, obuhvaćaju upotrebu umjetne inteligencije u sektorima kulture, obrazovanja i istraživanja. Po isteku dvije godine od usvajanja Preporuke, države članice UNESCO-a bit će konsultirane tijekom pripreme izvješća o poduzetim mjerama vezanima za implementaciju Preporuke.