18 Marta, 2019

UNESCO – Konkurs za projekte u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2019. godinu

fmksFederalnom ministarstvu kulture i sporta je posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena informacija da je UNESCO otvorio poziv za dostavu projekata za sredstva iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2019. godinu.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena informacija da je UNESCO otvorio poziv za dostavu projekata za sredstva iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2019. godinu.

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju koji vode ka strukturnim promjenama kroz uvođenje i /ili izradu politika i strategija koje imaju direktan utjecaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalnih infrastruktura podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

Poziv za prijavu projekata sa detaljnim smjernicama i vodič za pripremu aplikacija može se naći na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply , a više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a mogu se naći na linku:

https://en.unesco.org./creativity/ifcd/projects

Rok za prijavu putem on-line aplikacijske platforme je 13. juni 2019. godine.