21 Marta, 2019

Odjel za mlade Direkcije za demokratsko učešće Vijeća Evrope – Proces podnošenja prijava

fmks

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, dostavljena je informacija u vezi s otvorenim procesom podnošenja prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u prvoj polovini 2020. godine.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, dostavljena je informacija u vezi s otvorenim procesom podnošenja prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u prvoj polovini 2020. godine.

Ove aktivnosti se, za glavni dio, odnose na studijske sesije i „posebne projekte“. Specifični uvjeti i kriterijumi za aktivnosti sa kojima se može aplicirati su definirani prijavnim obrascem.

Omladinske organizacije i mreže koje se namjeravaju prijaviti za studijsku sesiju za prvu polovinu 2020. godine trebaju poslati svoju prijavu do 01. 04. 2019. godine. na e-mail: eyc.studysessions@coe.int

Detaljne informacije su dostupne na web stranici: https://www.coe.int/en/web/youth/priorities