14 Jula, 2014

Stipendije u okviru programa Artists in Residence 2015, Beč, Austrija

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija o tome da je objavljen konkurs za dodjelu stipendije za 2015. godinu programa Artists in Residence koji organizira Ured saveznog kancelara Republike Austrije u saradnji s KulturKontaktom Austria.

Svrha rezidencijalnog programa je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakata sa austrijskim kulturnim radnicima s ciljem realiziranja vlastitiog projekta.

Konkurs je otvoren za kulturne radnike koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su već okončali svoje obrazovanje (dobna granica aplikanata je 40 godina).

U okviru programa Artists in Residence za 2015. godinu će biti dodjeljeno pedeset rezidencijalnih stipendija.

Rok za podnošenje prijava je 31. juli 2014. godine.

Detaljne informacije o ovom konkursu i uvjetima učešća te aplikacioni obrasci dostupne su na internet stranici: http://www.kulturkontakt.or.at/html/E/wp.asp?pass=x&p_title=15109&rn=11113