15 Jula, 2014

Djelimični rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za: Transfer za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (objavljen 30.04.2014. godine).

{loadposition like}

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Program 1: Podrška manifestacijama, programima i projektima kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja

Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata pristiglih na Javni poziv utvrđena je lista korisnika sredstava Programa podrške razvoju manifestacija i projekata kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja Transfera za kulturu od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH Program 1: Podrška manifestacijama, programima i projektima kulture od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine od internacionalnog značaja.

Red.broj

Naziv korisnika

Tačan naziv projekta iz Prijave na Javni poziv

Iznos podrške

1.

Matica hrvatska Mostar
Mostar

Mostarsko proljeće 2014. – 16. Dani Matice hrvatske Mostar

50.000,00

2.

U.G. Obala Art Centar
Sarajevo

CINE LINK 2014

30.000,00

3.

JU Kulturni centar Bihać

Festival scensko-teatarske umjetnosti BiH “Bihaćko ljeto”

5.000,00

4.

Udruženje JAZZ FEST Sarajevo

18. Međunarodni muzički festival JAZZ FEST Sarajevo 2014.

50.000,00

5.

U.G. Obala Art Centar Sarajevo

20. Sarajevo Film Festival

300.000,00

6.

Kino video klub “Amater” Široki Brijeg

15. Mediteran Film Festival

10.000,00

7.

Muzička akademija u Sarajevu

4. Sarajevo Chamber Music Festival – Festival svjetske kamerne muzike u Sarajevu

3.000,00

8.

Fondacija za umjetnost i obrazovanje “AMADEUS”
Sarajevo

Remembering Srebrenica, Edinburgh 2014, Velika Britanija

10.000,00

9.

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Sarajevo

Film Factory

10.000,00

10.

Fondacija za muzičke umjetnosti-Music Arts Foundation Sarajevo

20. Sarajevske večeri muzike SVEM 2014.

18.000,00

11.

JU za kulturu “Hrvatski dom” Kupres

Međunarodni festival “Dani kosidbe – Kupres BiH 2014.”

10.000,00

12.

JU Centar za kulturu Goražde

XVII Internacionalni “Festival prijateljstva” Goražde 2014.

5.000,00

13.

Američko-bosanska fondacija Sarajevo

“1914 – 2014 Retrospektiva od početka prvog svjetskog rata do danas” Biblioteka Kongresa Sjedinjenih Američkih Država

8.000,00

14.

USOFTU u BiH/Sekcija CIOFF BiH
Mostar

Sudjelovanje u radu tijela međunarodnog CIOFF

4.000,00

15.

Udruženje za razvoj i unaprijeđenje multimedijalnih umjetnosti i kulture “Medija-Art”
Sarajevo

II. Internacionalni festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva “Juventafest” Sarajevo

4.000,00

16.

JU MES Međunarodni teatarski i filmski festival
Sarajevo

54. Internacionalni teatarski festival MESS 2014.

140.000,00

17.

JU Muzej Tešanj

Nominacija JU Muzej Tešanj za evropski muzej 2014.

5.000,00

18.

Obrt “PRIMERA” Mostar

Koncert “2Cellos u Mostaru”

5.000,00

19.

Udruženje za razvoj kulture i umjetnosti “Baleti”
Sarajevo

Međunarodni festival baleta “Balet Fest Sarajevo”

10.000,00

20.

Udruženje “Sarajevo susret kultura” Sarajevo

Sarajevo susret kultura

5.000,00

21.

Studio Neum d.o.o.Neum

NAFF 2014./Neum Animated Film Festival

15.000,00

22.

D&H Agency d.o.o. Sarajevo

Vijećnica – Almin Zrno

5.000,00

23.

Internacionalna liga humanista Sarajevo

Mala škola kulture mira i razumijevanja kroz umjetničke radionice

5.000,00

24.

UG “Bijenale savremene umjetnosti” Sarajevo

Treći ciklus Projekta Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground

10.000,00

25.

JU Gradska galerija Bosanska Krupa

44. Međunarodna likovna kolonija “Krušnica”

5.000,00

26.

EAST WEST CENTAC Sarajevo

Program East West Centra u 2014. godini

140.000,00

27.

Udruženje međunaordnog centra za mir
Sarajevo

30. Međunarodni festival “Sarajevska zima”

100.000,00

28.

JU “Sarajevo Art” Sarajevo

Festival “Baščaršijske noći” 2014.

5.000,00

29.

Udruženje likovnih umjetnika uBiH Sarajevo

50. Jubilarna internacionalna kolonija Počitelj

15.000,00

30.

Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini Sarajevo

Međunarodna književna manifestacija “53. Sarajevski dani poezije”

8.000,00