23 Decembra, 2021

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE ISTRAŽIVANJE I ANALIZA STANJA, POLOŽAJA I POTREBA MLADIH I STRUČNA PODRŠKA ZA IZRADU STRAT

fmksREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA STANJA, POLOŽAJA I POTREBA MLADIH I STRUČNA PODRŠKA ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

 

Preuzimanje: REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2021. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE ISTRAŽIVANJE I ANALIZA STANJA, POLOŽAJA I POTREBA MLADIH I STRUČNA PODRŠKA ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE