29 Maja, 2024

Radni tekst: Strategija za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine

Federalno ministarstvo kulture i sporta zaprimilo je od Interresorne radne grupe radni tekst Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine.

Shodno Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i sporta pokreće javne konsultacije koje će trajati do 29. 6. 2024. godine. Popunjen Obrazac možete dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta putem e-maila: Hanadin.Basaric@fmks.gov.ba i Adnan.Bektic@fmks.gov.ba.

U prilogu su radni tekst Strategije i obrazac za javne konsultacije:

PREUZIMANJE: Strategija za mlade Federacije BiH do 2027. godine – radni tekst

REUZIMANJE: Obrazac javnih konsultacija