29 Maja, 2024

Panel diskusija o dokumentu „Evropski principi kvaliteta za intervencije finansirane sredstvima EU-a sa potencijalnim efektom na kulturnu baštinu“

U prostorijama Europa House u Sarajevu u utorak 28. maja 2024. godine održana je panel diskusija u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta / Zavoda za zaštitu spomenika i ICOMOS-a BiH povodom predstavljanja prevoda dokumenta „Evropski principi kvaliteta za intervencije finansirane sredstvima EU-a sa potencijalnim efektom na kulturnu baštinu“, koju je podržao UNESCO.

Moderatorica panela, dr. Elša Turkušić Jurić dipl. ing. arh., na početku je predstavila prof. dr. Riin Alatalu, potpredsjednicu ICOMOS International, koja je pozdravila skup putem internetske platforme i kratko se osvrnula na potrebu, izradu i značaj ovog dokumenta.

U panel diskusiji su učestvovali:

  1. prof. dr. Vjekoslava Sanković Simčić, NK ICOMOS u BiH;
  2. Robert Stergar dipl. ing. arh., ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta;
  3. prof. dr. Edin Bujak, Katedra za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu;
  4. mr. Sanja Zagorac-Jozić, Opština Ilijaš;
  5. prof. dr. Milijana Okilj, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske (internetska platforma);
  6. prof. dr. Nermina Mujezinović, NK ICOMOS u BiH (internetska platforma);
  7. Marela Kurtuma, Turistička organizacija Opštine Vlasenica (internetska platforma);
  8. Aida Murtić, dipl. ing. arh., koordinatorica BiH za izradu dokumenta;
  9. Gianluca Vannini, gost učesnik, Delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.

Učesnici su naglasili važnost ovog dokumenta, te posebno istakli značaj prevoda koji treba da približi proces od odlučivanja, planiranja, projektiranja, realizacije do upravljanja i održavanja dobara kulturno-istorijskog nasljeđa. Posebno je naglašena važnost Dokumenta za organe lokalnih zajednica, koji na najbolji način treba da iskoriste prirodne, ljudske potencijale i prostorne resurse kako bi izbjegli negativan uticaj na kulturno nasljeđe.

Dokument sadrži 40 preporuka i 7 kriterija koje bi trebalo primjenjivati tokom realizacije projekata koji direktno ili indirektno mogu uticati na kulturno naslijeđe.

Učesnici su se složili da dokument nije obavezujući, teško je u potpunosti provediv prema trenutno važećoj regulativi i bez obzira što je predviđen za projekte finansirane iz izvora EU-a, potrebno je pratiti preporuke i kriterije u najvećoj mogućoj mjeri.

Nakon diskusije organizovana je arhitektonske šetnja sa učesnicima i prisutnim gostima pod nazivom „Arhitektura u mom kvartu – sarajevska moderna (1918-1940)“, projekta kojeg je podržalo Federalno ministarstva kulture i sporta, koju je vodila dr. Elša Turkušić Jurić.