13 Januara, 2022

Poziv za prijavu učesnika na obuku mladim multiplikatorima u oblasti globalnog obrazovanja

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv od Centra sjever – jug Vijeća Evrope a odnosi se na Poziv za prijavu učesnika na obuku mladih multiplikatori u oblasti globalnog obrazovanja.

Obuka ima za cilj da pruži mladim multiplikatorima i omladinskim organizacijama nove alate i znanje kako bi imali veću ulogu u stvaranju promjena u svojim zajednicama u trenutnom globalnom kontekstu.

Program će biti podržan online sesijama i komplementarnim sadržajem za samoučenje, aktivnostima mikro učenja, te sa jakim praktičnim i društvenim komponentama.Ukupno radno opterećenje koje se očekuje za ovu obuku je 10 sati, u periodu od 2 sedmice.

Obuka će okupiti 30 predstavnika omladinskih organizacija/platformi ili institucija vezanih za mlade.

Rok za prijavu je 16. januar 2022. godine.

Više informacija o obuci kao i aplikacijski obrazaci za registraciju dostupni su na linku: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/newsroom/-/asset_publisher/AtheQYwOmkWU/content/open-applications-for-the-new-global-education-training-course-for-youth-multipliers-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fnorth-south-centre%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_AtheQYwOmkWU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1