19 Januara, 2022

Poziv na Forum učesnika o obrazovanju o ljudskim pravima i građanstvu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv od Zajedničkog vijeće za mlade Vijeća Evrope, a tiče se poziva za prijavu učesnika na Forum o obrazovanju o ljudskim pravima i građanstvu. Forum će okupiti do 300 učesnika (offline i online) koji su uključeni u obrazovanje o ljudskim pravima i građanstvu sa mladima i djecom u različitim okruženjima – nevladinim organizacijama, obrazovnim vlastima, formalnim obrazovanjem, institucijama za ljudska prava, omladinskim organizacijama i mrežama.

Forum zajedno organizuju Vijeće Evrope (obrazovni i omladinski sektori) i Odjel za omladinsku politiku i Služba za državne službenike italijanske vlade, u saradnji sa Amnesty International (Evropska kancelarija i italijanska sekcija), Gradom Torino, Nacionalnim vijećem mladih Italije i Evropskim omladinskim forumom. Događaj se organizuje u okviru predsjedavanja Italije Vijećem Evrope, koje je postavilo omladinsku politiku jednim od svojih strateških prioriteta.

Rok za prijavu je 31.01.2022.godine

Aplikacijski obrazac za prijavu online:

https://youthapplications.coe.int/Application-forms


Detaljne informacije o ovom pozivu su dostupne na internet stranicama:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-forum-on-citizenship-and-human-rights-education-turin