6 Januara, 2022

Međunarodni dječiji likovni konkurs – Mali bitoljski Montmartr 2022

Ministarstvo civilnih poslova je Federalnom ministarstvu kulture i sporta uputilo informaciju koja se tiče tradicionalne dječije likovne manifestacije  – Mali bitoljski Montmartr 2022, koja se svake godine u periodu od 23. do 30. svibnja, održava u Bitolju, Sjeverna Makedonija.

Djeca i mladi u dobi od 4. do 20. godina, mogu se prijaviti za učešće u likovnoj koliniji i izložbi koje se organizuju u okviru ove manifestacije, najkasnije do 20. veljače 2022. godine.

 

Informacije koje se tiču ove manifestacije dostupne su na web stranici www.smallmontmartreofbitola.com